GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50949
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Angedalsmyrane
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341644 Y-koord: 6825059
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ryggforma avsetning ved Svartekvia. Utteke noko masse. Terrasseflater mot Indrelid. Noko sortert materiale i overflata. Angedalsmyrane ligg over elvemateriale.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Elveslette
: Elveavsetning : Haug/rygg
: Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse