GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50953
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Botnen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343545 Y-koord: 6826119
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Rygg- og haugforma terreng som kan minne om daudisterreng. Ved elva er det mindre terrasseoppbygningar. Snitt i avsetningane viser stor variasjon i sorteringsgraden og samansetninga av materialet. I terrassen på vestsida av elva er det til dels godt sortert sand- og grusmateriale. Materialet i haugane og ryggane ser ut til å vere noko utvaska morenemateriale. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Elveavsetning : Haug/rygg
: Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse