GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50963
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Viskedalen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343072 Y-koord: 6814890
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre mengder av godt sortert sand. Det har tidlegare vore teke ut ein del materiale. Materialet kan truleg brukast som pussesand og elles som fyllmassar.

Avsetning
Type(r) : Bresjø/innsjøavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse