GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50965
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellevang
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316493 Y-koord: 6816674
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre terrasse bygd opp av sortert og lagdelt sand og grus. Finsandlag innimellom sand/gruslag med noko stein. Materialet blir finare mot vest i avsetninga. For tida jordbruksland.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Strandavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 16452 m2.
Volum : 49355 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Dyrka mark : 95%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse