PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50967
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førde Granitt
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330355 Y-koord: 6816134
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger ved riksveg 14 i lia syd for Førde sentrum i den såkalte førdegranitten. Bergarten, en gneisgranitt, er grovkornet, men synes massiv. Sprekker opp i store, kubiske mønster. Forsøk på uttak av prydstein. Videre uttak i området synes gunstig. 2007: Det produseres pukk i fraksjojnene 0-200 og 0-16. Ett-trinns knuseverk. Pukken brukes til fyllmasse og vegformål. Bedriften har konsesjon på å drive ca. 50 mål. Plan om utvidelse er under bearbeiding. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).

Bilder
1. Bruddet sett fra nord
2. Knuste masser
3. Båndet gneis

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330477 Y-koord: 6816180

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneisgranitt


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse