PUKKDATABASEN

Typeområde 50969
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førde nr. 1
(Sist oppdatert 20.jul.1987)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327317 Y-koord: 6820191
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Eklogitt

Beskrivelse
Vegskjæring langs riksveg 609 til Austervoll ca. 6 km vest for Førde sentrum. Prøvetatt bergart er en eklogitt. Eklogitten viser oppsprekking langs foliasjonsplanet. Sprekkeavstanden er liten. Flere sprekkesett opptrer.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse