PUKKDATABASEN

Typeområde 50971
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førde nr. 2
(Sist oppdatert 20.jul.1987)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327718 Y-koord: 6820191
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt

Beskrivelse
Vegskjæring langs riksveg 609 til Austervoll ca. 6 km vest for Førde sentrum. Prøvetatt bergart er en retrogradert eklogitt som opptrer i kontakt mot en gneis. Sprekkeavstanden er liten med kløv langs foliasjonsplanet.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse