PUKKDATABASEN

Typeområde 50973
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furuviknipa
(Sist oppdatert 30.nov.1987)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327218 Y-koord: 6818591
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Eklogitt

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse