PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50975
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hafstad
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333291 Y-koord: 6816593
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten består av gneis som er overdekket av en breelvavsetning. Uttaket ligger i bunnen av grustaket. Bergarten er en gneis som er intrudert av en granittisk gang. Det er i dag ingen foredling eller uttak i forekosmten, området brukes til lager. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017)

Bilder
1. Grusavsetning med pukkuttak i sålen
2. Førdegranitt tas ut av pukkbruddet

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333297 Y-koord: 6816653

Betydning :
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse