GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50979
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grimset
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327203 Y-koord: 6825609
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med terrasseflate 45 m o.h. Materialet skriv seg truleg frå smeltevasserosjon i dalsida. Breelvmaterialet ligg over marin silt og blåleire. Materialet i avsetninga er grusig og godt sortert. 2007: Uttak vil kome i konflikt med jorbruksinteresser og hus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 62218 m2.
Volum : 124436 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse