GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50981
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Naustdal
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325321 Y-koord: 6824384
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elveterrasse ved Naustdal sentrum, inneheld hovudsakleg sand og grus, og truleg mykje humus. Boringar syner at det er store mengder sand og grus ved munningen av Naustdalelva. Her er det og mykje silt og leir. 2008: Førekomsten er nedbygd.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 64025 m2.
Volum : 320124 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 10%
Bebygd : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 27.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse