GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50985
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horstad
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328574 Y-koord: 6827320
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med terrasseflate om lag 55-60 m o.h., som hovudsakleg inneheld sand med noko grus og stein.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 168487 m2.
Volum : 842437 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20% Grus : 20%
Dyrka mark : 80% Sand : 80%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328574 Y-koord: 6827320

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Snitt i gjengrodd massetak

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse