GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50989
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åmot
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329104 Y-koord: 6830313
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med høgste terrasseflate om lag 70 m o.h., og ein lågare terrasse 55-60 m o.h. Inneheld truleg mest sand. 2007: Bygningar og jordbruk gjer uttak lite sannsynleg.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 33230 m2.
Volum : 132920 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30%
Dyrka mark : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse