GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50993
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ullaland
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330172 Y-koord: 6830593
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med terrasseflate 60-65 m o.h. Dei øvste 1-2 m inneheld sand og grus. Under er det finkorna sediment (silt). 2007: Dei grove massane øverst kan takast ut, men jordbruk gjer større uttak vanskeleg.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 1.00 m. Areal : 181319 m2.
Volum : 181319 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse