GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50999
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Birkeland
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333306 Y-koord: 6830868
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Bresjøavsetning med to markerte terrasseflater, 160 og 120 m o.h. Inneheld truleg grus/sand øverst og finkorna sediment under.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Bresjø/innsjøavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 529096 m2.
Volum : 2116383 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse