PUKKDATABASEN

Typeområde 51009
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Verving
(Sist oppdatert 21.jul.1987)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Dale (1117-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309475 Y-koord: 6823035
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Eklogitt

Beskrivelse
To av prøvene er tatt i forbindelse med en undersøkelse utført i 1987. De øvrige prøven ble tatt i 1997. Området er primært undersøkt med henblikk på utnyttelse av rutil innenfor eklogittmassivet. I den østlige delen av forekomst foregår uttak av blokkstein. I 2007 er det sporadisk tatt ut litt knust fjell og løsmasser i forekomstområdet.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse