GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51015
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Olsbø
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 306998 Y-koord: 6865766
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elveterasse med noko skrånande toppflate (ca. 15-10 m o.h.). Eit lite snitt viser sorterte massar av sand, grus og stein. Dette er truleg representativt for avsetninga. I 2007 er førekomsten nedbygd og oppdyrka.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 6.25 m. Areal : 4597 m2.
Volum : 28730 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 25%
Bebygd : 75%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse