GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51017
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Elde
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 310495 Y-koord: 6869195
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Fire terrasseavsetningar. Øvste terrassenivå er 20 m o.h. Tjukkleiken på dei tre mindre avsetningane vest for Eldeelva er liten. Delar av den eine er dekka av myr. Snitt i terrassen på austsida av elva viser eit grovt topplag (1 m) med mykje stein over sand- og gruslag. Reine sandlag imellom. Området er dels oppdyrka, dels bebygd. Kan likevel vera aktuell for lokale uttak.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 96936 m2.
Volum : 290806 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse