GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51021
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dombestein
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ålfoten (1218-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 323567 Y-koord: 6866332
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Relativ liten førekomst som ligg mellom to bekkar. Ikkje snitt. I fylgje gardbrukaren skal avsetninga vere mykje støypesand. Truleg er det og ein del grus og stein. Kornfordelingsprøven frå lite snitt like vest for førekomsten.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 11287 m2.
Volum : 67724 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse