GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51023
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ålfoten
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ålfoten (1218-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324540 Y-koord: 6860166
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To terrasseavsetningar som er delt av elva. To terrassenivå på begge avsetningane. Ikkje snitt. Ikkje mogeleg å få ned stikkspettet. I fylgje lokalkjente er terrassane oppbygd av stort sett berre stein (runde). Prøve analysert med tanke på veggrus. Resultat: ubrukeleg.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 33846 m2.
Volum : 169233 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse