GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51025
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rise
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 303941 Y-koord: 6853320
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er bygd opp av fire avsetningar, der to er svært små. Dei er truleg avsett av ei tidlegare utløpselv frå Risevatnet. Terrasseflatane ligg ca. 15-20 m o.h. Eit lite snitt viser sortert elvegrus med tynne lag av grov sand. I fylgje grunneiaren skal det vere finare sand djupare ned (ca. 2 m). Området er noko bebygd og oppdyrka.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 55384 m2.
Volum : 166149 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Annet : 5%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse