GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51027
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Indrehus
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eikefjord (1118-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 300122 Y-koord: 6849975
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Fire terrasserestar, avsett/erodert av fire elvar. Ikkje gode snitt. Eit par utrasingar viser sorterte massar, som er nokså grovkorna. Steinmaterialet er runda. Vegvesenet opplyser at steinmaterialet er av svært god kvalitet med omsyn på slitestyrke. Nærast fjorden er botntilhøva usikre.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 70581 m2.
Volum : 494066 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 30%
Dyrka mark : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse