GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51029
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myklebust
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eikefjord (1118-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 298575 Y-koord: 6848928
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktobservasjon. Relativ mektig moreneavseting. Eit snitt viser at det er tydeleg usorterte massar. Ein del finstoff. Steinmaterialet er kanta. Ujevn og blokkrik overflate. Kornfordelingsprøve. Vegvesenet har utført fallprøve med materiale fra førekomsten. Dei konkluderer med at steinmaterialet er av særs god kvalitet med omsyn på mekanisk styrke.

Avsetning
Type(r) : Morene

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse