GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51031
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vinspollen
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eikefjord (1118-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297091 Y-koord: 6846923
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten elveslette, i Vinspollen. Ingen gode snitt, massene ser ut til å bestå av sand, grus og stein. Sannsynligvis forholdsvis grovkornige masser. Grunnvannsspeilet ligger høyt. Ved et eventuelt uttak, kan dette senkes, slik at større mektighet kan tas ut. Massene ser ut til, for det meste å være dannet av en tett finkornig sandstein. Lite arealkonflikter gjør at forekomsten kan være aktuell for lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 31692 m2.
Volum : 63384 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse