STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 51035
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åskorvatnet
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ålfoten (1218-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324137 Y-koord: 6856373
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintippen ligg i fjellet uten tilkomst, og kan vanskeleg brukast. Sogn og Fjordane kraftverk er eigar.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse