STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 51051
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brandevann
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311308 Y-koord: 6859124
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Sandstein

Beskrivelse
Tipp med devonsk sandstein. Det er ikkje fjerna masse frå tippen, og massane blir ikkje nytta. Eigar av tippen og grunnen under er Elkem A/S Bremanger smelteverk, som og disponerer massane.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse