PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51065
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langvatnet
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311514 Y-koord: 6859359
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Uttak i vegskjæring med mobilt knuseverk. Bergarten er en grønn og massiv devonsandstein som er relativt lett å knuse. Devonsandstein som gir "sleip" overflate ved væting iflg. Vegetaten. Uttaket og produksjonen forestås av A/S Norsand i Nordfjordeid. Knusing av sprengstein fra vegskjæring.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311460 Y-koord: 6859392

Betydning : Liten betydning
Dom. bergart : Sandstein


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse