PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51067
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Smørhamn steinbrudd
(Sist oppdatert 02.jul.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bremanger (1118-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 286146 Y-koord: 6856673
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Prøven er tatt i et mindre steinuttak for blokkstein. Flere områder kan være aktuelle for uttak innenfor den prøvetatte bergarten. Overdekningen er liten. Gode muligheter for utbygging av kaianlegg. Prøvetatt bergart er en hvit, homogen granitt.

Bilder
1. Bruddet sett fra sjøen
2. Bruddet sett fravest

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 286279 Y-koord: 6856320

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Granitt


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse