PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51069
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Slænes
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bremanger (1118-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 283032 Y-koord: 6857875
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Skifer
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en vegskjæring. Området egnet for uttak er godt skjermet for innsyn og er lite overdekket. Mulighet for kaianlegg, men dybdeforholdene må vurderes nærmere. Prøvetatt bergart er en mørk kvartsrik skifer med en del rustutfelling langs stikk.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse