PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51071
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gotraneset steinbrudd
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Bremanger (1118-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 294424 Y-koord: 6859856
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Trondhjemitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Prøven er tatt i et steinbrudd der massene hovedsakelig har gått til utbygging av kai på stedet. Flere egnete uttakssteder i området. Liten overdekningsgrad i området. Prøvetatt bergart er en trondhjemitt. I 2007 brukes området som skrot- og lagerplass. Driver opplyser at nye uttak er lite aktuelt.

Bilder
1. Oversiktsbilde

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 294442 Y-koord: 6859846

Betydning :
Dom. bergart : Trondhjemitt


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse