PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51073
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åskora
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ålfoten (1218-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324533 Y-koord: 6857771
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Gråvakke
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt fra en utsprengt skjæring der massene er benyttet til utbygging av et kaianlegg. Området er egnet for uttak. Et kraftverk ligger noe nær. Liten overdekningsgrad i området. Prøvetatt bergart er en gråvakke.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse