PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51075
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmeneset
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 298361 Y-koord: 6853179
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Gråvakke
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en vegskjæring ca. 6 km vest for Svelgen. Området er egnet for uttak med mulighet for opparbeidelse av kaiområde. Liten til moderat overdekning i området. Bergarten er en gråvakke. I 2007 brukes området til deponi av overskuddsmasse.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse