PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51077
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Reset
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eikefjord (1118-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 299991 Y-koord: 6848919
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Gråvakke
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en vegskjæring. En mindre kai er opparbeidet i nærheten. Endel husbebyggelse i nærheten. Liten overdekning i området. Prøvetatt bergart er en gråvakke. 2007: I forbindelse med planer for ny tunnel til Svelgen, er analyseresultatene fra dette området av interesse.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse