PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51079
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bremanger steinbrudd
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bremanger (1118-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 287900 Y-koord: 6860735
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Skifer
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Prøven er tatt i et nedlagt steinbrudd like ved Bremanger. Innsyn til området og nærliggende bebyggelse gjør at utvidelse av bruddet for storskaladrift er mindre aktuelt. Liten overdekning i området. Prøvetatt bergart er en kvartsskifer.

Bilder
1. Panorama

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 287840 Y-koord: 6861680

Betydning : Liten betydning
Dom. bergart : Skifer


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse