GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51119
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skorge
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vanylven (1119-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 315588 Y-koord: 6879784
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Strandvaska og terrassert morenemateriale. Ikje snitt så det er vanskeleg å avgjere kor mykje av materialet som er sortert. Truleg fyllmasseressurs. Bygging gjer imidlertid uttak mindre aktuelt.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Vifte
: Strandavsetning : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 315655 Y-koord: 6879723

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse