PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51131
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Naveneset steinbrudd
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 303413 Y-koord: 6877402
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i et steinbrudd som er nedlagt. Bruddet ligger ved vegen med mulighet for utvidelse. Liten overdekning i området og nær beliggende sjøen. Prøvetatt bergart er en homogen granitt. Sannsynligvis nedlagt molosteinbrudd. Bergarten er en øyegneis og granittisk gneis. Ingen knuse- og siktverk, men mye oppknust sortert materiale i bruddet.

Bilder
1. Panorama

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 303237 Y-koord: 6877544

Betydning :
Dom. bergart : Granitt


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse