GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51139
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Norsmona
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348210 Y-koord: 6867874
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Nor-avsetninga er tolka som ein sandur. I den austlege delen er det tydeleg spor av iskontakt med moreneprega materiale over meir sortert sand og grus. Avsetninga er bygd opp til 70 m o.h. I aust går den ned til Hornindals-vatnet samstundes som overflata vert meir uregelmessig og blokkrik. Sanduren inneheld sortert og lagdelt sand og grus under eit grovt topplag. Mot vest vert massane noko meir finkorna, og sand dominerer. Steinmaterialet har god kvalitet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 252896 m2.
Volum : 1517378 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 10% Stein : 5%
Skog : 10% Grus : 30%
Utdrevet massetak : 25% Sand : 65%
Bebygd : 25%
Dyrka mark : 30%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348210 Y-koord: 6867873

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversikt mot NV
2. Oversikt mot V
3. Oversikt mot Ø

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348057 Y-koord: 6867873

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 16%
Grus : 37%
Sand : 47%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347902 Y-koord: 6867729

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Vestig del av nedlagt massetak
2. Østlig del av nedlagt massetak

Kornfraksjoner

Sand : 25%
Stein : 25%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse