GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51149
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stårheim
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ålfoten (1218-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330098 Y-koord: 6869371
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To terrasseavsetningar, ein på kvar side av Stårheimselva. Terrasseflatene er ca. 10 m o.h. Ikkje snitt. I følgje gravar på kyrkjegarden er det eit svært grovt topplag. Av og til har dei støytt på så stor stein at dynamitt har vore nytta for å få opp gravene. Under er det grov sand. Dette gjeld terrassen på austsida av elva. Truleg finst liknande massar på motsett side. Det kan vere finstoff i botnen.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 17689 m2.
Volum : 106135 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 40%
Bebygd : 60%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse