GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51153
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Roti
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343806 Y-koord: 6867475
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Over marine avsetninger ligg det erosjonsrestar av elvemateriale som er bygd opp av hovudsakleg sand med noko grus. Dette elvematerialet ligg i ulik tjukn over finmaterialet, så det er uråd å få oversikt over mengda utan nærare undersøking.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343806 Y-koord: 6867475

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse