GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51219
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fløtre
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366586 Y-koord: 6847188
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Eskersystem med uregelmessig overflate. Materialet er svakt lagdelt. Sand dominerer og største blokk var ca. 40 cm i diameter.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 57450 m2.
Volum : 229802 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Grus : 40%
Sand : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366884 Y-koord: 6847267

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse