GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51221
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breihaugen
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366173 Y-koord: 6847249
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er truleg avsett i ein bredemd sjø mot ein isrest i Breimdalføret i avsmeltingsperioden. Det er opna grusdrift i førekomsten som hovudsakleg inneheld sand med noko grus.

Avsetning
Type(r) : Bresjø/innsjøavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 24868 m2.
Volum : 149206 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Grus : 15%
Dyrka mark : 90% Sand : 85%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366173 Y-koord: 6847249

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse