GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51223
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bø
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 365103 Y-koord: 6847098
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er truleg avsett i ein bredemd sjø mot ein isrest i Breimdalføret i avsmeltingsperioden. Det er opna grusdrift i førekomsten som hovudsakleg inneheld sand med noko grus. 2007: Det er mogleg å ta ut relativt mykje masse i førekosmten, som kan vere viktig lokalt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 405854 m2.
Volum : 2840979 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Grus : 40%
Skog : 10% Sand : 60%
Dyrka mark : 85%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 365102 Y-koord: 6847099

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse