GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51225
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Råd
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 363876 Y-koord: 6847192
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein erosjonsterrasse frå Bøavsetninga. Avsett i ein bredemd sjø i Breimdalføret. Det er ikkje funne snitt i førekomsten, som inneheld sand og grus med stort innehald av finsand og også ein del silt. 2007: Førekomsten inneheld mykje masse, men bygningar og dyrka mark gjer uttak lite sannsynleg.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Bresjø/innsjøavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 122754 m2.
Volum : 491015 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse