GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51227
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Re
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 363191 Y-koord: 6847473
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marin grusterrasse med toppflate 80 m o.h. I et 5 m høyt snitt i sørøstlig del av forekomsten mot elva er massene dårlig sortert (morenepreget). 2007: førekomsten er oppdyrka og nedbygd.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 83785 m2.
Volum : 502709 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse