GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51229
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hetle
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 362718 Y-koord: 6847891
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Eit mindre massetak i morenemateriale som ligg i ein ryggform, tolka som ei randmorene. Massane kan brukast som fyllmasse. Kan vere telefarlege.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Randmorene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 362553 Y-koord: 6847840

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse