GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51231
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kandal Midtre
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 361261 Y-koord: 6840403
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvvifte avsett av Kandalelva med rotpunkt 100-105 m o.h. Det er ikkje funne snitt i avsetninga, som truleg inneheld sand og grus med grovare materiale mot rotpunktet. 2007. Kan vere aktuel for lokale uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 58203 m2.
Volum : 232811 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 45%
Bebygd : 55%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse