GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51233
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myklandsdalen
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360784 Y-koord: 6837743
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasse enten avsett mot ein isrest i dalen eller i ein sjø, oppdemd av dei dels mektige morenemassane eller av is i munningen av Myklandsdalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 7376 m2.
Volum : 36878 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100% Blokk : 5%
Stein : 5%
Sand : 40%
Grus : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360783 Y-koord: 6837744

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 5%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse