GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51235
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kandal
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360993 Y-koord: 6842968
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marin terrasse med toppflate ca. 80 m o.h. Den er utbygd og oppdyrka. Det er ikkje funne snitt i førekomsten. Truleg større utbreing enn det som er oppgitt her. Må nærare undersøkast.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 17583 m2.
Volum : 52750 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30%
Dyrka mark : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse