GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51239
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryssdal
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 356060 Y-koord: 6849149
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein del av eit større isranddelta avsett i Gloppenfjorden då havet stod ca. 75 m over noverande havnivå. Overflatedyrka og difor ikkje nærare granska.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 187678 m2.
Volum : 938388 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 15%
Dyrka mark : 75%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse