GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51243
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mona
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 353719 Y-koord: 6851595
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marin terrasse med toppflate ca. 75 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, som truleg inneheld sand med noko grus i overflata. Landskapet vitnar om at det kan vere ein del finsand og silt i avsetninga. Mmå nærare undersøkast for å finne ut om det er brukande materiale for drift. 2007: Bygningar gjer at uttak er lite aktuelt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 493832 m2.
Volum : 2962995 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Dyrka mark : 40%
Bebygd : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse